Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Tajomstvo odpustenia
Tajomstvo odpustenia

Byzantská liturgia má viacero formúl rozhrešenia
prosebného typu, ktoré obdivuhodne vyjadrujú tajomstvo odpustenia.

Napríklad: „Boh, ktorý skrze proroka Nátana odpustil Dávidovi, keď vyznal svoje hriechy,
a Petrovi, keď horko plakal, i hriešnici, keď vylievala slzy na jeho nohy,
aj mýtnikovi a márnotratnému synovi, ten istý Boh
nech ti skrze mňa hriešneho odpustí v tomto i v budúcom živote,
a keď ťa predvolá pred svoj hrozný súd, nech ťa neodsúdi.


On, ktorý je velebený na veky vekov. Amen.“

 

KKC

                                                  Zdroj obrázku: www.postoj.sk

YzFiYmU5Z