Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Pánovo meno vznešené
Pánovo meno je vznešené na celej zemi

Človek hľadá Boha.
Stvorením Boh povoláva každé bytie z ničoty k jestvovaniu.
Človek, ovenčený „slávou a cťou“ (Ž 8,6) ,
je – po anjeloch – schopný uznať, že Pánovo meno je „vznešené… na celej zemi“ (Ž 8,2) .

Aj po tom, čo človek hriechom stratil podobnosť s Bohom, zostáva „na obraz“ svojho Stvoriteľa.

Zachováva si túžbu po tom, ktorý ho volá k jestvovaniu.
Všetky náboženstvá svedčia o tomto bytostnom hľadaní človeka.

KKC

Zdroj obrázku: Archív redakcie

MjY1YTU