Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Lebo keď čítame Božie
Lebo keď čítame Božie výroky, počúvame jeho

  Cirkev „naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich…, aby častým čítaním Svätého písma nadobudli ,vznešenosť poznania Krista Ježiša‘ (Flp 3,8)

 

 Čítanie Svätého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom. Lebo ,keď sa modlíme prihovárame sa jemu, a keď čítame Božie výroky, počúvame jeho‘.“  

 

                                                                                                                                      KKC

NmFjZjk