Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Znak lásky Krista ...
Znak lásky Krista a Cirkvi

Celý kresťanský život nesie znak lásky Krista a Cirkvi ako lásky ženícha a nevesty.

Už krst, ktorý začleňuje do Božieho ľudu, je svadobným tajomstvom;  je takpovediac svadobným kúpeľom, ktorý predchádza svadobnú hostinu  – Eucharistiu.

                                                                                                                                                           KKC

 

                                                                                  

YzMwMz