Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O Duchu Svätom
O Duchu Svätom

Cieľom poslania Ducha Svätého v každom liturgickom slávení je uvádzať do spoločenstva s Kristom, a tak utvárať jeho telo.

 

Duch Svätý je akoby miazgou Otcovho viniča, ktorý prináša svoje ovocie  na ratolestiach. V liturgii sa uskutočňuje najvnútornejšia spolupráca medzi Duchom Svätým a Cirkvou.

 

On, Duch spoločenstva, zostáva ustavične v Cirkvi, a preto je Cirkev veľkou sviatosťou spoločenstva s Bohom zhromažďujúcou roztratené Božie deti.

 

Ovocím Ducha v liturgii je spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou a zároveň bratské spoločenstvo.

 

KKC

L.Záborský: Duch Svätý

NmUzOT