Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Dobrotivý plán
Dobrotivý plán

Boh Otec božskými poslaniami Syna a Ducha Svätého
uskutočňuje svoj „dobrotivý plán“
stvorenia, vykúpenia a posvätenia.

 

 

KKC

L.Záborský - Betlehem

M2ZjOD