Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ty si mierou, počtom
Ty si mierou, počtom, váhou usporiadal všetko

Keďže Boh tvorí s múdrosťou, stvorenie je usporiadané:
„Ty si mierou, počtom, váhou usporiadal všetko“ (Múd 11,20) .


Keďže stvorenie je stvorené vo večnom Slove a skrze večné Slovo,
„obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1,15) , je určené, adresované človekovi,
Božiemu obrazu, povolanému k osobnému vzťahu s Bohom.

 

KKC

      L. Záborský - Svetlo neba

ZGZiOD