Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Veríme a vyznávame
Veríme a vyznávame

Veríme a vyznávame, že Ježiš z Nazareta, Žid narodený z dcéry Izraela v Betleheme za čias kráľa Herodesa Veľkého a cisára Augusta I.,
povolaním tesár, ktorý zomrel ukrižovaný v Jeruzaleme pod miestodržiteľom Ponciom Pilátom, za vlády cisára Tibéria,

je večný Boží Syn, ktorý sa stal človekom;
„vyšiel od Boha“ (Jn 13,3),
„zostúpil z neba“ (Jn 3,13;6,33)
a „prišiel v tele“ (1Jn 4,2), lebo „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy…


Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“ (Jn 1,14.16).

 

KKC

NGM0Nz