Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív- O vykupiteľskej láske
O vykupiteľskej láske

Ježiš nepoznal zavrhnutie, ako keby bol sám zhrešil.  

Ale vo vykupiteľskej láske, ktorá ho stále zjednocovala s Otcom, prijal nás v poblúdení nášho hriechu vo vzťahu k Bohu až natoľko, že na kríži mohol v našom mene povedať: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15,34).

                                                                                                                  

 

                                                                                                                                      KKC

 

M2JiNjZjY