Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Pokúšanie Boha
Pokúšanie Boha

Pokúšanie Boha spočíva v tom, že sa slovom alebo skutkom podrobuje skúške jeho dobrota a jeho všemohúcnosť.

Vyzývavý postoj obsiahnutý v takomto pokúšaní Boha zraňuje úctu a dôveru, ktoré sme povinní mať k nášmu Stvoriteľovi a Pánovi.

Zahŕňa vždy pochybovanie o Božej láske a o Božej prozreteľnosti a moci.

                                                                Autor fotografie : I.V. (archív redakcie)

MTk1NWJiZD