Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Pán môj a Boh môj
Pán môj a Boh môj

V evanjeliách sa ľudia veľmi často obracajú na Ježiša oslovením „Pane“.
Tento titul svedčí o úcte a dôvere tých, ktorí prichádzajú k Ježišovi a očakávajú od neho pomoc a uzdravenie.


Pod vplyvom Ducha Svätého titul „Pán“ vyjadruje uznanie Ježišovho božského tajomstva.
Pri stretnutí so zmŕtvychvstalým Ježišom sa stáva klaňaním: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20,28).


Vtedy titul „Pán“ nadobúda príznak lásky a nežnosti, ktorý zostane charakteristický pre kresťanskú tradíciu:
„To je Pán“(641) (Jn 21,7).

 

KKC

                                                                       L.Záborský : "Ježiš pri modlitbe"

         

ZWU5YzFj