Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O skutkoch milosrdens
O skutkoch milosrdenstva

Skutky milosrdenstva sú dobročinné skutky, ktorými
pomáhame svojmu blížnemu v jeho telesných a duchovných potrebách.
Poučovať, radiť, potešovať, posilňovať sú skutky duchovného milosrdenstva
takisto ako odpúšťať a trpezlivo znášať.


Skutky telesného milosrdenstva sú najmä tieto:
nasýtiť hladných, ujímať sa ľudí bez prístrešia, obliekať otrhaných,
navštevovať chorých a väzňov, pochovávať mŕtvych.

Dávať almužnu chudobným je medzi týmito skutkami
jedným z hlavných svedectiev bratskej lásky;

je aj vykonávaním spravodlivosti, ktoré sa páči Bohu.

 

 KKC

NTVmZWMwOT