Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ježiš často žiada od
  Ježiš často žiada od chorých, aby verili

  Ježiš často žiada od chorých, aby verili. Na uzdravenie používa znaky: slinu a vkladanie rúk, blato a umytie. Chorí sa ho snažia dotknúť, „lebo vychádzala  z neho sila,  ktorá uzdravovala všetkých“ (Lk 6,19). Tak sa nás Kristus vo sviatostiach aj naďalej „dotýka“,  aby nás uzdravoval.

 

Kristus dojatý toľkými utrpeniami nielen dovoľuje, aby sa ho chorí dotýkali, ale si osvojuje ich biedy: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby“ (Mt 8,17). Neuzdravil všetkých chorých. Jeho uzdravenia boli znameniami príchodu Božieho kráľovstva.

                                                                                                                                                           KKC

 

 

  Zdroj obrázku: www.webmisie.cz

ZThkM