Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Viera bez skutkov je
Viera bez skutkov je mŕtva

Zachariáš, otec sv. Jána Krstiteľa onemel pre nedostatok viery. Aká má byť moja  a naša viera?

Viera je teologálna čnosť, ktorou veríme v Boha a všetko, čo nám povedal a zjavil, pretože Boh je Pravda sama. Vierou sa „človek slobodne celý oddáva Bohu“.  

 

Ale „viera bez skutkov je mŕtva“ (Jak 2,26). Živá viera je „činná skrze lásku“      (Gal 5,6).

                                                                                                                                KKC

             

NTg3NzEz