Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Pšenica a kúkoľ
Pšenica a kúkoľ

 

Pšenica a kúkoľ. V postmodernej dobe akoby nepriateľ využíval efektívne každú aj najmenšiu príležitosť na rozsievanie kúkoľa. Je tu však Božie prisľúbenie a to sa vždy splní a naplní. Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko, je najmenšie zo všetkých, ale potom... A Božie kráľovstvo je ako kvas, ktorý ... Teda sme prezieraví a dobre investujeme, ak budujeme Božie kráľovstvo vo svojich srdciach a v srdciach ľudí dobrej vôle.

 

Avšak „Iba čistá duša môže povedať s dôverou: ,Príď kráľovstvo tvoje.‘ Lebo kto počul Pavlove slová: ,Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele‘ (Rim 6,12) a ukázal sa čistý vo svojich činoch, myšlienkach a slovách, môže povedať Bohu: ,Príď kráľovstvo tvoje.‘“ (KKC)

 

MTIyMW