Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív- Svetlo sveta
Svetlo sveta

Biele rúcho symbolicky vyjadruje, že pokrstený si obliekol Krista ,
vstal z mŕtvych s Kristom.


Svieca zapálená od veľkonočnej sviece (paškálu) znamená, že Kristus
novopokrsteného osvietil.

Pokrstení sú v Kristovi „svetlo sveta“ (Mt 5,14) .

KKC

 

YzQ2M