Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O sviatostiach
O sviatostiach

Kristus, „ktorý sedí po pravici Otca“
a vylieva Ducha Svätého na svoje telo, ktorým je Cirkev,

pôsobí teraz prostredníctvom sviatostí, ktoré ustanovil na udeľovanie svojej milosti.

Sviatosti sú vnímateľné znaky (slová a úkony) prístupné našej terajšej ľudskej prirodzenosti. Kristovým pôsobením a mocou Ducha Svätého spôsobujú milosť, ktorú naznačujú.

 

 

KKC

 

 

 

MDIzO