Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Kristus sám predsedá
Kristus sám predsedá sláveniu Eucharistie

Kresťania sa schádzajú na tom istom mieste na eucharistické zhromaždenie. Na jeho čele je sám Ježiš Kristus, ktorý je hlavný činiteľ pri slávení Eucharistie.

On je Veľkňaz Novej zmluvy.

On sám neviditeľne predsedá každému sláveniu Eucharistie.

Biskup alebo kňaz práve preto, že ho zastupuje (konajúc v osobe Krista Hlavy – in persona Christi Capitis agens), predsedá zhromaždeniu,   po čítaniach má príhovor, prijíma obetné dary a prednáša eucharistickú modlitbu. Všetci sa aktívne zúčastňujú na slávení, každý svojím spôsobom: lektori, tí, čo prinášajú obetné dary, tí, čo rozdávajú prijímanie, i všetok ľud, ktorého Amen vyjadruje účasť.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   KKC   

 

Yzg5NjFmY