Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Prístup do Otcovho domu
Prístup do Otcovho domu

Ľudská prirodzenosť ponechaná iba na svoje sily
nemá prístup do „Otcovho domu“,
do Božieho života a Božej blaženosti.

Jedine Kristus mohol človekovi otvoriť tento prístup

KKC

        L.Záborský - Kristus pri modlitbe

NmM2MGR