Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív -Sviatosťami sú veriaci
Sviatosťami sú veriaci spojení s Kristom

Ovocie všetkých sviatostí patrí všetkým veriacim.

Sviatosťami sú veriaci akoby posvätnými putami
spojení a zjednotení s Kristom.

KKC

YjgxZmI