Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Sv. omše - Fak.nemocn.Trenčín
Sv. omše - Fakulná nemocnica Trenčín

Rímskokatolícke bohoslužby vo FN Trenčín

 

Deň

Svätá omša

Pondelok, Štvrtok, sviatok

15.45

Utorok, Streda a Piatok

08.00

Nedeľa

10.30

Miesto: Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

(medzi onkologickým a geriatrickým pavilónom, pred kuchynským blokom)

 

Svätá spoveď, rozhovor s duchovným, pomazanie chorých:

30 minút pred svätou omšou v kaplnke

na lôžku chorého kedykoľvek na požiadanie – osobne, tel., SMS

 

 

Tel:0907-772-446

  

Počas vianočných a veľkonočných sviatkov a počas čerpania dovolenky nemocničného kaplána platí osobitný rozpis uverejnený vo výveskách v kaplnke.

 

Rímskokatolícky farský úrad, Mariánske námestie 2, 911 01  Trenčín

Tel.: 032/743 42 76, www.fara.sk/trencin

 
   

 

 

Mgr. Ing. Pavol Benko

nemocničný kaplán

 

OGNkMjk4OG