Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Pane, nie som hoden
Pane, nie som hoden

„Chlieb náš.“ Otec, ktorý nám dáva život, nám nemôže nedať pokrm potrebný pre život, všetky „vhodné“ dobrá, hmotné i duchovné. V reči na vrchu Ježiš zdôrazňuje túto synovskú dôveru, ktorá spolupracuje s prozreteľnosťou nášho Otca. Nenabáda nás, aby sme boli pasívni, ale chce nás oslobodiť                       od každého nepokoja a od každej starosti. Taká je synovská odovzdanosť Božích detí:
„Tým, ktorí hľadajú Božie kráľovstvo a Božiu spravodlivosť, [Boh] sľubuje, že [im] pridá všetko [ostatné]. Keďže všetko patrí Bohu,  tomu, kto má Boha, nič nebude chýbať ak on sám neopustí Boha.“

 

 

           

                                                                                                         KKC

 

            Zdroj obrázku: www.canconova.com

                                                                                                                                                                                                                                        KKC

NDRkM