Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Do Božieho kráľovstva
Do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia

Na začiatku verejného života je krst; na prahu Veľkej noci premenenie. Ježišovým krstom „bolo ohlásené tajomstvo prvého znovuzrodenia“: náš krst. Premenenie „je sviatosť druhého znovuzrodenia“: nášho vzkriesenia.

Už teraz máme účasť na Pánovom zmŕtvychvstaní skrze Ducha Svätého,  ktorý pôsobí vo sviatostiach Kristovho tela.

Premenenie nám dáva vopred okúsiť slávny príchod Ježiša Krista, ktorý „pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu“ (Flp 3,21). Pripomína nám však aj to, „že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia“ (Sk 14,22).         

 

           

                                                                                                                                                  KKC

 

 

MmQ5Y