Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O zŕtvychvstaní
O zmŕtvychvstaní

V zmŕtvychvstaní pôsobia tri božské osoby spoločne
a zároveň prejavujú svoju osobitosť.

Uskutočnila ho moc Otca, ktorý „vzkriesil“ (Sk 2,24) Krista, svojho Syna,
a takto dokonale uviedol jeho ľudskú prirodzenosť
– spolu s jeho telom – do Najsvätejšej Trojice.

 

KKC

L.Záborský - Vzkriesný Kristus a Mária Magdaléna

Y2E1MDcy