Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Základ rozvoja ľudske
Základ rozvoja ľudskej spoločnosti

Zdokonalenie zmyslu pre Boha a poznania seba samého je základom každého úplného rozvoja ľudskej spoločnosti.

Tento rozvoj rozmnožuje hmotné dobrá a stavia ich do služby osoby a jej slobody.

1 Sol 5,12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.

 

KKC

                                               "Dve ruky v modlitbe" - zdroj www.katolickenoviny.sk

YTY1ZTk0Y