Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-Kúkoľ a pšenica
Kúkoľ a pšenica

V každom srdci človeka sa nachádza dobro i zlo, častokrát priam neoddeliteľne: nikto z nás nie je iba kúkoľ, nikto nie je čistá pšenica. Podobenstvo o kúkoli a pšenici opisuje dva spôsoby starostlivosti o srdce. Prvý spôsob je ten, ktorý vidíme na sluhoch, ktorí celú svoju pozornosť zamerajú na kúkoľ: „Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?“ Druhý postoj vidíme u hospodára, teda majiteľa poľa: „Nie, nezbierajte kúkoľ, lebo pri jeho zbieraní by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu.“ Ako keby tým chcel povedať: Jeden jediný klások pšenice má väčšiu cenu než všetok kúkoľ!

 

Naše dni by mal napĺňať obdiv za dobro, veľkodušnosť a odvahu, ktoré Božia milujúca ruka do nás zasiala. Dovoľme, aby sa v nás rozvinuli v celej ich kráse a sile, a uvidíme, ako sa temnota okolo nás rozplynie a ako kúkoľ nebude mať kde rásť. Potom môžeme s dôverou a pokojom dozrievať v Pánovom svetle a očakávať čas žatvy.

Ľubomír Rebek

 


Kúkoľ a pšenica -  zdroj obrazku: www.magnificat.sk

NDE3O