Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O dokonalosti
O dokonalosti

 

Boh stvoril človeka ako rozumovú bytosť a udelil mu dôstojnosť osoby obdarenej schopnosťou konať z vlastného popudu a byť pánom svojich činov. „Boh chcel totiž ponechať človekovi možnosť rozhodovať sa, aby sám od seba hľadal svojho Stvoriteľa a slobodne dosiahol plnú a blaženú dokonalosť tým, že sa k nemu primkne.“


„Človek je rozumová bytosť a tým je podobný Bohu; bol stvorený slobodným v rozhodovaní a pánom svojich činov.“

 

Sloboda je schopnosť konať alebo nekonať; a tak vykonať sám od seba vedomé  a dobrovoľné činy. Dokonalosť svojho konania dosahuje vtedy, keď je zameraná  na Boha, najvyššie Dobro.

 

Dokonalosť morálneho dobra spočíva v tom, že človeka nepobáda k dobru iba jeho vôľa, ale aj jeho „srdce“.

 

KKC

YmUyNzZ