Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O pozemskej liturgii
O pozemskej liturgii

„V pozemskej liturgii máme účasť na tej nebeskej liturgii
– a vopred ju okusujeme –, ktorá sa slávi vo svätom meste
Jeruzaleme, do ktorého smerujeme ako pútnici, kde sedí Kristus
po pravici Boha ako služobník svätyne a pravého stánku;

s celým zástupom nebeského vojska spievame chválospev na slávu Pánovi;
s úctou si spomíname na svätých

KKC

OGE1M