Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Služby lektorov

Č Í T A N I A   V   N E D E Ľ U  - sv. omša o 10,30 hod.     A   V O    S V I A T O K

 

 

DÁTUM

 

ČÍTANIE

PROSBY  VERIACICH

 

 2. september   2018

 

1/ Klárka Bubeníková

2/ Monika Červeňová

Monika Červeňová

 

  9. september  2018

 

1/ Monika Ondreičková

2/ Katka Ušelová

Simonka Hornáčková

 

  16. september  2018

 

1/ Peter Dančo

2/ Adriana Dančová

Dominika Dančová

  23. september  2018

 

1/ p. Renáta Kuklová

2/ Katka Dubinová

Simonka Hornáčková

  30. september  2018

 

1/ Katka Dubinová

2/ Monika Červeňová

Majka Dubinová

 

  7. október       2018

 

1/ Miško Kunda

2/ Majka Kundová

Katka Dubinová

 

NmE2ZTU0Mz