Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Služby lektorov

       Č Í T A N I A   V   N E D E Ľ U  - sv. omša o 10,30 hod.     A   V O    S V I A T O K

 

 

DÁTUM

 

ČÍTANIE

PROSBY  VERIACICH

 

   25. december   2018

 

1/ Majka Kundová

2/ Monika Červeňová

Monika Červeňová

   26. december   2018

1/ Stanislav Pristaš

2/ Monika Pristašová

Monika Pristašová

 

   30. december  2018

 

1/ Monika Ondreičková

2/ Majka Kundová

Simonka Hornáčková

 

     1. január    2019

 

1/ Peter Dančo

2/ Adriana Dančová

Dominika Dančová

      6. január  2019

 

1/ p. Renáta Kuklová

2/ Katka Dubinová

Simonka Hornáčková

    13. január  2019

 

1/ Katka Dubinová

2/ Monika Červeňová

Majka Dubinová

 

     20. január  2019

 

1/ Miško Kunda

2/ Majka Kundová

Katka Dubinová

YmE3ZjE3Z