Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Služby lektorov

   

         

Č Í T A N I A   V   N E D E Ľ U  - sv. omša o 10,30 hod.     A   V O    S V I A T O K

 

 

DÁTUM

 

ČÍTANIE

PROSBY  VERIACICH

11. august 2019

1/ Majka Kundová

2/ Monika Červeňová

Klárka Bubeníková     Monika Červeňová

 

18. august 2019

 

1/ Monika Ondreičková

2/ Trebatická Martinka

Trebatická Martinka

 

25. august  2019

 

1/ Peter Dančo

2/ Adriana Dančová

Dominika Dančová

1. september  2019

 

1/ p. Renáta Kuklová

2/ Katka Dubinová

Simonka Hornáčková

8. september  2019

 

1/ Katka Dubinová

2/ Monika Červeňová

Katka Dubinová

 

15. september  2019

 

1/ Miško Kunda

2/ Majka Kundová

Simonka Hornáčková

M2E4ODlkOT