Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Služby lektorov

     

       Č Í T A N I A   V   N E D E Ľ U  - sv. omša o 10,30 hod.     A   V O    S V I A T O K

 

 

 

DÁTUM

 

ČÍTANIE

PROSBY  VERIACICH

2. február 2020

1/ Majka Kundová

2/ Monika Červeňová

Klárka Bubeníková    

 

9. február 2020

 

1/ p. Černá

2/ Martinka Trebatická

 Martinka Trebatická

 

16. február 2020

 

1/ p. Renáta Kuklová

2/ Katka Dubinová

Simonka Hornáčková

23. február 2020

 

1/ Simonka Hornáčková  

2/ p. Černá       

Simonka Hornáčková

  1. marec 2020

 

1/ Katka Dubinová

2/ Monika Červeňová

Katka Dubinová

 

8. marec 2020

 

1/ Miško Kunda

2/ Majka Kundová

Simonka Hornáčková

á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YTQxYzY2