Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Služby lektorov

      

        Č Í T A N I A   V   N E D E Ľ U  - sv. omša o 10,30 hod.     A   V O    S V I A T O K

 

 

DÁTUM

 

ČÍTANIE

PROSBY  VERIACICH

29. november 2020

1/ Majka Kundová

2/ Miško Kunda

Simonka Hornáčková

 

6. december 2020

 

1/ Martinka Trebatická

2/ Anna Černá

 Martinka Trebatická

 

13. december 2020

 

1/ Paťka Gajdošíková

2/ Miška Gajdošíková

Simonka Hornáčková

20. december 2020

 

1/ Miško Kunda  

2/ Majka Kundová       

Miško Kunda  

25. december 2020

 

1/ Anna Černá

2/ Martinka Trebatická

Anna Černá

 

 

26. december 2020

 

1/ Simonka Hornáčková

2/ Paťka Gajdošíková

Miška Gajdošíková

M2U2MD