Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Služby lektorov

     

      Aktuálny rozpis nie je zatiaľ k dispozícií

       Č Í T A N I A   V   N E D E Ľ U  - sv. omša o 10,30 hod.     A   V O    S V I A T O K

 

 

DÁTUM

 

ČÍTANIE

PROSBY  VERIACICH

5. júl 2020

1/ Majka Kundová

2/ Miško Kunda

Simonka Hornáčková

 

12. júl 2020

 

1/ Martinka Trebatická

2/ Anna Černá

 Martinka Trebatická

 

19. júl 2020

 

1/ Paťka Gajdošíková

2/ Miška Gajdošíková

Simonka Hornáčková

26. júl 2020

 

1/ Miško Kunda  

2/ Majka Kundová       

Miško Kunda  

  2. august 2020

 

1/ Anna Černá

2/ Martinka Trebatická

Anna Černá

 

 

9. august 2020

 

1/ Simonka Hornáčková

2/ Paťka Gajdošíková

Miška Gajdošíková

 

ZTE4YTc