Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Prázdne jasličky

Prázdne jasličky

Športoví fanúšikovia poznajú mestečko Le Mans ako dejisko svetoznámych automobilových pretekov.

 Ale toto mesto je známe ešte aj inou zaujímavosťou. Nachádza sa v ňom nádherná starobylá katedrála. V nej je monumentálny oltár Narodenia Pána Ježiša.

Návštevníci chrámu si môžu všimnúť jednu zvláštnu vec: V Betleheme medzi postavami Panny Márie a svätého Jozefa sa nachádzajú prázdne jasličky. Nie, nikto neukradol Jezuliatko! V kolíske na jeho mieste je krátky nápis: „Je u teba?“  Autor tohto umeleckého diela oslovuje všetkých, ktorí sa naň prichádzajú pozrieť, tou istou výzvou: „Je Ježiš u teba? Je v tvojom živote?  Má u teba vôbec miesto?“

Pochopili sme? Najlepšími jasličkami pre Boha je srdce človeka. Srdce, stvorené pre lásku a večnosť s Bohom. Srdce, schopné skutkov milosrdenstva k trpiacim. Srdce, ktoré sa vie obetovať v rodine. Srdce, ktoré vie odpúšťať. Srdce pokorné, otvorené pre vieru v Ježiša Krista a jeho slovo.

         Milí bratia a sestry, prajem vám milostiplný čas Kristovho narodenia. Božie požehnanie   nech hojne zostúpi do vašich rodín a nech zostáva s vami.

                                                                                                                      Blažej Čaputa, farár

 

 

 

MWEwYmNkM