Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Slovo sa telom stalo
Slovo sa telom stalo

Veríme a vyznávame, že Ježiš z Nazareta,
Žid narodený z dcéry Izraela v Betleheme
za čias kráľa Herodesa Veľkého a cisára Augusta I.,
povolaním tesár, ktorý zomrel ukrižovaný v Jeruzaleme
pod miestodržiteľom Ponciom Pilátom, za vlády cisára Tibéria,

je večný Boží Syn, ktorý sa stal človekom; že „vyšiel od Boha“ (Jn 13,3) ,
„zostúpil z neba“ (Jn 3,13;6,33) a „prišiel v tele“ (1Jn 4,2) ,
lebo „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

KKC

OWQ2N