Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Zjavenie sv. Jána
Zjavenie svätého Jána

Zjavenie svätého Jána, ktoré sa číta v liturgii Cirkvi, nám najprv zjavuje, že „na nebi stál trón a na tróne On, Sediaci“ (Zjv 4,2): „Pán“, Boh (Iz 6,1).

Potom zjavuje „Baránka, ktorý bol ako zabitý“ (Zjv 5,6): ukrižovaného  a vzkrieseného Krista, jediného Veľkňaza pravého svätostánku , „ktorý dary prináša a je prinášaný, ich prijíma a je rozdávaný“.

Nakoniec zjavuje „rieku vody života… vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu“ (Zjv 22,1), jeden z najkrajších symbolov Ducha Svätého.

                                                                                                                                    

               Na tejto nebeskej liturgii nám Duch Svätý a Cirkev dávajú účasť

 

                                                                                                                                                    KKC

MWYzZT