Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Boh všemohúci Otec.
Boh - všemohúci Otec

Boh je všemohúci Otec. Jeho otcovstvo a jeho moc sa navzájom objasňujú.

Svoju otcovskú všemohúcnosť prejavuje totiž tým, ako sa stará
o to, čo potrebujeme; ďalej tým, že nás prijíma za adoptívne deti (2Kor 6,18) ;

a napokon svojím nekonečným milosrdenstvom, lebo najväčšmi prejavuje svoju moc, keď slobodne odpúšťa hriechy.

 

KKC

                                                                        Zdroj obrázku: www.katolickenoviny.sk

 

MzgxYzAxN