Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Vykupiteľská obeta
Vykupiteľská obeta

Nijaký, ani ten najsvätejší človek nebol
schopný vziať na seba hriechy všetkých ľudí
a priniesť seba samého na obetu za všetkých.

To, že v Kristovi jestvuje božská osoba Syna, ktorá presahuje
a zároveň objíma všetky ľudské osoby a robí Krista Hlavou celého ľudstva,
robí možnou jeho vykupiteľskú obetu za všetkých.

 

KKC

 L.Záborský - Kristus pri modlitbe

YjJhNDB