Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Boží syn má v úmysle
Boží Syn má v úmysle dať nám účasť na svojich tajomstvách

„Musíme predlžovať a uskutočňovať v sebe Ježišove stavy
a tajomstvá a často ho prosiť, aby ich završoval a uskutočňoval
v nás a v celej svojej Cirkvi… Veď Boží Syn má v úmysle dať
nám účasť na svojich tajomstvách a určitým spôsobom ich rozvíjať
a v nich pokračovať v nás a v celej svojej Cirkvi,…
a to tak milosťami, ktoré nám chce udeliť, ako aj účinkami, ktoré
v nás chce týmito tajomstvami spôsobiť.

 

KKC

                                                       L.Záborský " Svetlo neba"

                                                         

ZDBlNmIzMG