Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Duch Otca i Syna
Duch Otca i Syna zároveň

Večný pôvod Ducha Svätého sa však viaže
na večný pôvod Syna:

„Veríme, že aj Duch Svätý, ktorý je tretia osoba v Trojici,
je jeden a rovnaký Boh s Bohom Otcom i Synom,
jednej podstaty a jednej prirodzenosti;…

nevolá sa však iba Duch Otca ani iba Duch Syna, ale Duch Otca i Syna zároveň.“

KKC

 L. Záborský -Duch Svätý a človek

MzFiZTg4NT