Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ako miluje Boh ...
Ako miluje Boh svoj ľud

Láska Boha k lzraelu sa prirovnáva láske otca k svojmu synovi.

Táto láska je silnejšia ako láska matky k vlastným deťom. Boh miluje svoj ľud väčšmi ako ženích svoju milovanú nevestu.

Táto láska prekoná aj tie najväčšie nevernosti a pôjde až po ten najdrahší dar: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3,16).

KKC

M2JhN