Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ty si Mesiáš, Syn ...
Ty si Mesiáš, Syn živého Boha

Vďaka zjaveniu, ktoré dostal od Otca, Peter vyznal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16).


Náš Pán mu vtedy povedal: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16,18).


Peter pre vieru, ktorú vyznal, zostane neotrasiteľnou skalou Cirkvi.


Jeho poslaním bude strážiť túto vieru, aby nikdy neochabla, a posilňovať v nej svojich bratov.

KKC

ZGVmY