Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív -Nekonečne dokonalý Boh
Nekonečne dokonalý Boh

Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Preto je v každom čase a na každom mieste blízky človeku. Volá ho  a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval.

 

Boh zjavuje seba samého, lebo chce ľudí urobiť schopnými odpovedať mu, poznať ho a milovať oveľa viac, ako by boli schopní sami od seba.

 

Aby to uskutočnil, poslal v plnosti času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa. V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života.        

                                                                                                                         

 

                                                                                                                          KKC

M2I0MjY