Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Cesta, pravda a život
Cesta, pravda a život

Musím ohlasovať jeho meno: Ježiš je „Mesiáš, Syn živého Boha“. On nám zjavil neviditeľného Boha, „on, prvorodený zo všetkého stvorenia“, on, „v ktorom všetko spočíva“. On je učiteľ i vykupiteľ ľudí. On sa pre nás narodil, zomrel i vstal z mŕtvych.

On je centrum dejín a všetkých vecí. On nás pozná a miluje. On je spoločníkom a priateľom nášho života, mužom bolesti, ale aj nádeje. To on zasa príde a bude naším sudcom a dúfame, že aj večnou plnosťou života a našou blaženosťou.

A preto nechcem nikdy prestať o ňom hovoriť: on je svetlo, on je pravda, ba dokonca „cesta, pravda a život“; on je chlieb a prameň živej vody, ktorý tíši hlad a smäd; on je náš pastier, vodca, vzor, útecha, náš brat. Bol malý, menší ako my, chudobný, ponížený, pracovitý, utláčaný, trpezlivý. Kvôli nám hovoril, robil zázraky, založil nové kráľovstvo, kde sú chudobní blahoslavení, kde je pokoj základom spoločného života, kde sú čistí srdcom a plačúci povýšení a potešení, lační po spravodlivosti nasýtení, kde hriešnici môžu obsiahnuť odpustenie a všetci sú si bratmi.

 

bl. pápež Pavol Šiesty

Zdroj obrázku: www.sme.sk

ZjZiZDc