Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Koho Boh žehná?
Koho Boh žehná?

Boh žehná tých, ktorí pomáhajú chudobným, a odmieta tých, čo sa  od nich odvracajú: „Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať“ (Mt 5,42).

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8). Ježiš Kristus spozná svojich vyvolených  podľa toho, čo urobili pre chudobných. Keď sa „chudobným hlása evanjelium“  (Mt 11,5), je to znamením Kristovej prítomnosti.

 

                                                                                               

                                       KKC

Y2IyNT