Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Boh je otec...
Boh je „Otec“ v mimoriadnom zmysle

Ježiš zjavil, že Boh je „Otec“ v mimoriadnom zmysle:

nie je Otcom iba ako Stvoriteľ,
ale je večne Otcom vo vzťahu k svojmu jednorodenému Synovi,
ktorý je večne Synom iba vo vzťahu k svojmu Otcovi:

„Nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11,27).

 Nech sme to vďaka Matke nášho Pána aj my.

 KKC

M2E5OTMzO