Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Pánov misijný príkaz
Pánov misijný príkaz

Ježiš je Otcov Poslaný.  Už na začiatku svojho účinkovania „povolal  k sebe tých, ktorých sám chcel… Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať“ (Mk 3,13-14). Od tej chvíle budú jeho „poslaní“ (to je význam gréckeho slova apostoloi). V nich pokračuje vo svojom poslaní: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“  (Jn 20,21). Ich služba je teda pokračovaním jeho poslania: „Kto vás prijíma, mňa prijíma,“ hovorí Dvanástim (Mt 10,40) 

 

Pánov misijný príkaz má svoj prvotný pôvod vo večnej láske Najsvätejšej Trojice:  „Putujúca Cirkev je svojou povahou misionárska, lebo má svoj pôvod  v poslaní Syna a v poslaní Ducha Svätého podľa plánu Boha Otca.“ A konečným cieľom misií nie je nič iné, ako dať ľuďom účasť na spoločenstve, ktoré je medzi Otcom a Synom v ich Duchu lásky.

 

 

                                                                                                                                KKC

                
  Zdroj obrázku: www.tasr.sk

MDhiZGM