Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Dar Ducha Svätého
Dar Ducha Svätého

Od… [tých] čias apoštoli, plniac Kristovu vôľu,
vkladaním rúk udeľovali novopokrsteným
dar Ducha Svätého, ktorý dovršuje krstnú milosť.

Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého,
čoskoro sa ku vkladaniu rúk pridalo pomazanie voňavým olejom (krizmou).
Toto pomazanie objasňuje meno „kresťan“, ktoré znamená „pomazaný“
a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos značí Pomazaný),
ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“ (Sk 10,38) .

KKC

 

 L. Záborský - Duch Svätý a Človek

MzU5M