Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O Duchu Svätom
O Duchu Svätom

A v kresťanskom živote sú pramene, kde nás Kristus očakáva, aby nás napojil Duchom Svätým.

Duch Svätý je „živá voda“, ktorá v modliacom sa srdci „prúdi do večného života“ (Jn 4,14).

On nás učí prijímať ju zo samého prameňa, ktorým je Kristus.

KKC

L. Záborský - Duch Svätý a Človek

YWMzYWI2O