Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O kresťanskom kréde
O kresťanskom Kréde

Kresťanské Krédo – vyznanie našej viery v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a v jeho stvoriteľskú, spasiteľskú a posvätiteľskú činnosť- vrcholí vyznaním viery vo vzkriesenie mŕtvych na konci čias a vo večný život.

Veriť vo vzkriesenie mŕtvych bolo podstatným prvkom kresťanskej viery už od jej začiatkov: „Vzkriesenie mŕtvych je istota kresťanov. Vierou vo vzkriesenie sme [kresťanmi].


KKC

                                           Starý kostol Nová Ves nad Váhom ( redakčný archív vlastný zdroj)

ZDY3Mz