Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Napomínanie
Napomínanie

Duch Svätý nás v textoch bohoslužby slova v nedeľu 7. septembra povzbudzuje k napomínaniu prostredníctvom proroka Ezechiela, listu sv. Pavla Rimanom a evanjeliom sv. Matúša 18, 15-20.

 

Ak v slove napomínať odoberieme predponu zostane nám kmeň pomínať. K nemu sa pridávajú aj ďalšie predpony, vďaka ktorým nadobúda iný význam (spomínať, pripomínať), ale pomáhajú nám ho presnejšie chápať.

 

Kmeňu pomínať sa veľmi podobá slovo pomíňať. Vyjadruje veľké peňažné výdavky.

 

A aj náš život pominie, aj svet a všetko, čo je  v ňom len Božie slovo trvá naveky.

 

Napomínajme tých, ktorí sa potulujú po zlých chodníčkoch, aby sa nepominula Božia priazeň k nám.

 

 

D. Nemec, farár

Zdroj obrázku : www.tezi.szm.com

ZGQ4ZWU2