Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - V putách lásky
V putách lásky

Chcem teda a prosím o zvláštnu milosť, aby (to urobila) tá nesmierna láska, ktorá ťa pohla stvoriť človeka na tvoj obraz a podobu. Čo alebo kto, prosím, bol príčinou, že si človekovi dal takú dôstojnosť? Určite iba nesmierna láska, ktorou si videl v sebe svoje stvorenie, do ktorého si bol „zamilovaný“. Ale jasne poznávam, že pre vinu hriechu spravodlivo stratil dôstojnosť, ktorú si mu dal.

Ty však, pohnutý tou istou láskou, chcel si milostivo zmieriť ľudské pokolenie so sebou, a tak si nám daroval slovo svojho jednorodeného Syna. On bol naozaj sprostredkovateľom a prostredníkom medzi nami a tebou a našou spravodlivosťou, lebo on potrestal a na sebe niesol všetky naše krivdy a neprávosti z poslušnosti, ktorú si mu ty, večný Otče, uložil, keď si rozhodol, že si vezme našu ľudskú prirodzenosť. Priepasť nepredstaviteľnej lásky! Ako môže byť to srdce také tvrdé, že sa ho nič nedotkne a neraní ho, ani keď vidí, že taká vznešenosť zostúpila do takej hĺbky a poníženia, akým je naša ľudská prirodzenosť?!

My sme tvoj obraz a ty si naším obrazom pre spojenie, ktoré si uskutočnil v človeku, keď si zahalil večné Božstvo úbohým oblakom a nakazenou hmotou Adamovho tela. Prečo si to urobil? Jediným dôvodom bola tvoja nevýslovná láska. Pre túto nesmiernu lásku teda zo všetkých síl svojej duše ponížene prosím tvoju velebnosť, aby si sa milostivo zľutoval nad svojimi úbohými stvoreniami.

svätá panna Katarína Sienska

zdroj obrázku : www.stjoseph.cz ( sv.Katarína Sienská)

OTg2MTM