Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Mária dcéra Siona
Mária - dcéra Siona

Duch Svätý pripravil Máriu svojou milosťou. Bolo treba, aby bola „plná milosti“ Matka toho, v ktorom „telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2,9).

Z čírej milosti bola počatá bez hriechu ako najponíženejšia zo všetkých stvorení a najschopnejšia z nich prijať nevýslovný Dar Všemohúceho.

Anjel Gabriel ju právom pozdravuje ako „dcéru Siona“: „Zdravas’!“ („Raduj sa!“). Keď Mária nosí v sebe večného Syna, vo svojom chválospeve vzdáva Otcovi v Duchu Svätom vďaky celého Božieho ľudu, a teda Cirkvi.

KKC

YmM3NDhjN