Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Evanjelium je dobrou
Evanjelium je dobrou zvesťou

Všetky Písma (Zákon, Proroci a Žalmy) sa splnili v Ježišovi Kristovi.


Evanjelium je touto „dobrou zvesťou“.

Celé Kristovo bohatstvo „je určené každému človekovi a pre každého je dobrom“.

 

KKC

MTY0NDUzZD